Privacybeleid

Inhoudsopgave

Persoonsgegevens van bezoekers van Recruitee.com

Recruitee verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van Recruitee.com zoals beschreven in deze paragraaf. Hieronder vallen ook de gebruikers van de SaaS, maar niet de bezoekers van vacaturewebsites van klanten (Bezoekers).

Recruitee verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van Bezoekers ten behoeve van:

 • Het functioneren van de website;
 • Het toezicht op de prestaties van de website;
 • Het ondersteunen van de bedrijfsactiviteiten van Recruitee, met inbegrip van sales en marketing;
 • Het verbeteren en optimaliseren van de website en dienstverlening van Recruitee.

De categorieën persoonsgegevens die voor de in deze paragraaf genoemde doeleinden worden gebruikt, zijn:

 • Apparaat, browser en referrer;
 • Unieke identificatoren;
 • Tijdzone en geschatte locatie;
 • Gebruik van de website;
 • Verzoeken en responsen die van en naar uw apparaat worden verzonden.

Recruitee and its partners place cookies for all the purposes listed under this paragraph.

Recruitee beroept zich op haar gerechtvaardigde belangen voor het verwerken van persoonsgegevens voor de in deze paragraaf genoemde doeleinden, waarbij geldt dat die gerechtvaardigde belangen gelijk zijn aan de doeleinden waarvoor Recruitee persoonsgegevens verwerkt. De in deze paragraaf genoemde persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens van sollicitanten van de Klant, potentiële kandidaten en Gebruikers van de SaaS

In sommige gevallen verwerkt Recruitee persoonsgegevens als dienst voor SaaS-klanten. De SaaS is de "software-as-a-service" voor wervingsdoeleinden die Recruitee aanbiedt aan klanten ("Klanten"). In die gevallen draagt de Klant de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die worden verwerkt, dat wil zeggen dat de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is en Recruitee de verwerker. Sollicitanten, potentiële kandidaten en eindgebruikers van de SaaS ("Gebruikers") moeten altijd contact opnemen met de Klant voor meer informatie over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van onze SaaS en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Klant en Recruitee.

In dit document worden de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot Gebruikers van de SaaS beschreven, ondanks het feit dat Recruitee niet altijd de verwerkingsverantwoordelijke is voor persoonsgegevens van Gebruikers. Wij maken u erop attent dat de verwerkingsactiviteiten die de Klant uitvoert mogelijk niet altijd in overeenstemming zijn met dit document.

Persoonsgegevens van Gebruikers van de SaaS

Recruitee verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Klantondersteuning door en het succes van Recruitee;
 • Facturering door en de boekhouding van Recruitee;
 • Het bieden van de SaaS van Recruitee en bijbehorende diensten;
 • Verkoop en marketing van de producten en diensten van Recruitee.

De volgende categorieën van persoonsgegevens van Gebruikers worden verwerkt:

 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Communicatie over ondersteuning;
 • Facturatiegegevens;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Activiteiten in de SaaS;
 • Overige persoonsgegevens die in de SaaS worden ingevoerd.

Primair bepaalt de Klant en/of de Gebruiker de bewaartermijn voor alle persoonsgegevens waarvan hij de opslag via de SaaS kan beheren of waarvoor hij aanwijzingen kan geven op grond van de overeenkomsten tussen de Klant en Recruitee. Recruitee zal alle persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwijderen na annulering van de met de persoonsgegevens samenhangende dienstverlening en zodra die persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor een van de in deze paragraaf genoemde doeleinden.

Het gebruik en de doorgifte door Recruitee naar andere apps van informatie die wordt ontvangen van Google API's zal in overeenstemming zijn met het Beleid inzake Gebruikersgegevens voor Google API-diensten, daaronder begrepen de voorschriften voor beperkt gebruik (“Limited Use”). Onder informatie van Google API's wordt mede begrepen informatie uit enig Gmail-account of Google Calendar-account waarmee een Gebruiker verbinding maakt met de SaaS. Recruitee zal geen gebruik maken van informatie uit een Gmail-account of Google Calendar-account van een Gebruiker voor enig ander doel dan het bieden van de SaaS van Recruitee.

Sociale media en verspreide content

Recruitee kan gebruikmaken van de diensten van onze partners om met u in contact te blijven of aan u content ter beschikking te stellen. Zo kunnen wij u artikelen bieden via onze Facebook-pagina. Recruitee en haar partners kunnen ook gebruikmaken van diensten van de partners van Recruitee voor het verwerken van persoonsgegevens of het plaatsen van cookies op uw apparaat voor de volgende doeleinden:

 • Verkoop en marketing van de producten en diensten van Recruitee;
 • Het verbeteren van onze producten en gebruikerservaring;
 • Doordacht(e) leiderschap en branding;
 • Communicatie met (potentiële) klanten.

Recruitee kan de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hiervoor in deze paragraaf genoemde doeleinden:

 • Profiel op sociale media;
 • Unieke identificatoren;
 • Contactgegevens.

Daarnaast kan Recruitee ook openbare berichten op sociale media verwerken om op de hoogte te blijven van en in te spelen op activiteiten op sociale media met betrekking tot haar onderneming.

Advertenties

De volgende ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van marketing en verkoop om Recruitee te helpen om u de advertenties van Recruitee te tonen op websites en applicaties van derden: Facebook, G2, Google, LinkedIn, Microsoft (Bing), Twitter, Quora, Oath (Yahoo), Reddit en Outbrain. Voor die doeleinden worden unieke identificatoren (met behulp van cookies), contactgegevens en browsergeschiedenis verwerkt. Op de volgende pagina's zijn links (opt-outs) te vinden waarmee u kunt aangegeven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt:

http://optout.aboutads.info/ (Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Oath en Outbrain)

https://www.g2.com/static/cookie_policy (G2)

https://www.quora.com/optout (Quora)

https://www.reddit.com/personalization/ (Reddit)

E-mails & andere communicatie

Recruitee kan u e-mails sturen met informatie over de producten en diensten van Recruitee, of andere informatie die voor u interessant kan zijn. E-mails worden uitsluitend toegezonden als u hebt aangegeven dat u dat wenst (opt-in), tenzij u zich registreert voor de diensten van Recruitee. Als u geregistreerd bent voor een dienst van Recruitee, dan kunt u e-mails ontvangen over soortgelijke diensten of om u te helpen doeltreffend gebruik te maken van onze diensten. U kunt contact met ons opnemen per e-mail om aan te geven dat u onze e-mails niet wenst te ontvangen (opt-out) of gebruikmaken van de links in de e-mailberichten die wij u toesturen om u af te melden (unsubscribe).

Dit gedeelte geldt voor sollicitanten naar banen bij Recruitee zoals die verschijnen op onze Werken-bij Site (jobs.recruitee.com) en alle andere (potentiële) kandidaten voor banen bij Recruitee. Onze klanten hebben een apart privacybeleid voor hun wervingsactiviteiten en dergelijke wervingsactiviteiten vallen niet onder dit privacybeleid.

Sollicitanten naar banen via Recruitee (jobs.recruitee.com)

Dit gedeelte geldt voor sollicitanten naar banen bij Recruitee zoals die verschijnen op onze Werken-bij Site (jobs.recruitee.com) en alle andere (potentiële) kandidaten voor banen bij Recruitee. Onze klanten hebben een apart privacybeleid voor hun wervingsactiviteiten en dergelijke wervingsactiviteiten vallen niet onder dit privacybeleid.

Recruitee kan op een van de volgende drie manieren uw persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden verzamelen:

 1. U solliciteert naar een baan bij Recruitee: AAls u solliciteert naar een baan bij Recruitee, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om de gehele sollicitatieprocedure mogelijk te maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen ten behoeve van werving. Uw gegevens worden maximaal 97 dagen door Recruitee bewaard. Die termijn kan worden verlengd met 37 dagen nadat wij voor het laatst e-mailcontact met u hebben gehad, zodat uw persoonsgegevens niet worden verwijderd terwijl u nog in een sollicitatieprocedure zit. De bewaartermijn kan ook worden verlengd indien u Recruitee toestemming geeft om uw profiel in haar talentenbestand te bewaren, zodat Recruitee u bij toekomstige vacatures kan bereiken en uw persoonsgegevens anderszins kunnen worden verwerkt in verband met de werving voor vacatures bij Recruitee.
 2. Wij werven u via openbare bronnen: Recruitee kan op grond van haar gerechtvaardigde belangen voor werving openbare bronnen zoals LinkedIn raadplegen om kandidaten te vinden die beschikken over vaardigheden, ervaring en interesses die aansluiten bij de personeelsbehoeften van Recruitee. Als Recruitee van mening is dat u beantwoordt aan de personeelsbehoeften van Recruitee, dan zal Recruitee op grond van haar gerechtvaardigde belangen voor werving uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen en uw toestemming te vragen om u aan vacatures bij Recruitee te koppelen en om uw persoonsgegevens anderszins te verwerken in verband met de werving voor vacatures bij Recruitee. Als de toestemming niet wordt gegeven, dan worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd binnen 37 dagen nadat deze voor het eerst zijn verzameld. Indien onder de toepasselijke wetgeving toestemming vereist is om contact met je op te nemen zullen wij alleen contact met je opnemen als je daar toestemming voor hebt gegeven.
 3. U wordt door iemand doorverwezen: lemand die u kent, kan u naar ons doorverwijzen, omdat diegene van mening is dat u beschikt over vaardigheden, ervaring en interesses die aansluiten bij de personeelsbehoeften van Recruitee. Wanneer wij uw contactgegevens ontvangen en vaststellen dat u aan de eisen voldoet, dan zullen wij op grond van onze gerechtvaardigde belangen voor werving contact met u opnemen om uw toestemming te vragen om u aan vacatures bij Recruitee te koppelen en om uw persoonsgegevens anderszins te verwerken in verband met de werving voor vacatures bij Recruitee. Als de toestemming niet wordt gegeven, dan worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd binnen 37 dagen nadat deze voor het eerst zijn verzameld. Indien onder de toepasselijke wetgeving toestemming vereist is om contact met je op te nemen zullen wij alleen contact met je opnemen als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Alle persoonsgegevens die u verstrekt via ons sollicitatieformulier of die wij tijdens het wervingsproces verzamelen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot:

 • Alle persoonsgegevens die u verstrekt via ons sollicitatieformulier of die wij tijdens het wervingsproces verzamelen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot:
 • Contactgegevens zoals volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Foto, begeleidende brief, cv en LinkedIn-profiel
 • Naar welke functie u hebt gesolliciteerd
 • Statussen, aantekeningen, evaluaties en planning met betrekking tot uw sollicitatie
 • E-mailberichten

Op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht om u te laten weten dat het niet verstrekken van persoonsgegevens bij uw sollicitatie nadeel voor u kan opleveren in vergelijking met andere kandidaten die naar dezelfde functie solliciteren.

Andere ontvangers van persoonsgegevens

We may share your personal data with:

 1. Groepsmaatschappijen (*zie hieronder) op basis van ons gerechtvaardigd belang; voor administratieve, operationele, wervings- en technische redenen en/of voor marketingdoeleinden, en;
 2. Relevant third parties as part of a corporate transaction, such as a reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer, or other disposition of all or any portion of our business, assets, or stock (including in connection with a bankruptcy or similar proceeding).

Wanneer wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met groepsmaatschappijen, zullen zij u alleen marketingberichten sturen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke wij aan onze klanten leveren of die relevant zijn voor uw rol in uw organisatie. Voor alle duidelijkheid: wij delen geen persoonsgegevens die wij verwerken namens onze klanten in onze rol als verwerker met groepsmaatschappijen of andere derden, tenzij wij daartoe opdracht krijgen van onze klanten. Zie het privacybeleid van de Group Companies:

Sympa(https://www.sympa.com/privacy-policy/), Teamrise ("Javelo", https://javelo.io/privacy-policy/), kiwiHR(https://kiwihr.com/privacy-policy) en Tellent(https://www.tellent.com/privacy-policy).

Cookietoestemmingen

Als u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u onze cookietoestemmingstool te zien. De cookietoestemmingstool biedt Bezoekers de mogelijkheid om cookies waarvoor op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming uw toestemming vereist is te accepteren of te weigeren. Recruitee zal uw keuzes altijd respecteren. Het is ook mogelijk om onze cookies via uw internetbrowser uit te schakelen of te verwijderen.

Verzoeken of vragen

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u contact met ons opnemen voor verzoeken tot uitoefening van uw rechten op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Die rechten betreffen onder meer het recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking, rechten met betrekking tot overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar.

Voor verzoeken of vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: hello@recruitee.com

Aanpassingen in dit beleid

Recruitee zal dit beleid van tijd tot tijd herzien zonder nadere kennisgeving. Wij raden u dan ook aan regelmatig te controleren of dit beleidsdocument is gewijzigd. Recruitee zal Gebruikers wel via de in-app live chat of per e-mail op de hoogte stellen van grote wijzigingen die nadelige gevolgen zouden hebben voor de belangen van Gebruikers. Dit beleid geldt niet voor diensten van derden waartoe u mogelijk toegang verkrijgt via links in de Dienst.

Identiteit en adres van Recruitee

Waar dit privacybeleid verwijst naar Recruitee moeten dergelijke verwijzingen worden geïnterpreteerd als Recruitee B.V. en haar dochterondernemingen. Voor alle duidelijkheid, de dochterondernemingen van Recruitee B.V. kunnen ook je persoonsgegevens verwerken. Recruitee B.V. zal optreden als je primaire contactpersoon met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De gegevens van Recruitee B.V. zijn als volgt:

Recruitee B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

Toezichthoudende autoriteit

De “Autoriteit Persoonsgegevens” is de toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens door Recruitee.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/